Mensen vragen me: “Wat doe je met verhalen in de workshop Innerleadership & Storytelling?”

September 15, 2023

Een artikel van Barbara van den Bogaard

Mijn zienswijze hierop is dat verhalen een ongelooflijk belangrijk onderdeel zijn van ons individuele leven en ons collectieve leven.

We zijn verhalen, we bestaan uit en door verhalen. We drukken ons uit in verhalen. We raken verstrikt in verhalen. We beginnen verhalen. We beëindigen verhalen. We veranderen verhalen. We verbinden door verhalen. We scheiden door verhalen. We luisteren naar verhalen. We vertellen verhalen.

Er is niet zoiets als een mens zonder verhalen.

Er is wel zoiets als een mens met een verhalenblokkade zoals een schrijver een writersblock kan ervaren. En mijn ervaring is dat ieder mens op een bepaald moment in zijn of haar leven een verhalenblokkade of writersblock kan ervaren.

“Those who flow as life flows, know they need no other force.” ~ Lao Tzu

We merken dan dat we uit flow raken. Niet goed meer weten waar we vandaan komen en waar we naar op weg zijn. We zijn als het ware zoals Lao Tzu zo mooi zegt, de ‘flow of life’ kwijt, onze natuurlijke manier van doen of ons natuurlijke levensverhaal.

In het boek ‘Regenerative Leadership’ van Giles Hutchins en Laura Storm bespreken zij deze ‘Life Dynamics’ (levensdynamieken). Zij leren ons over divergentie, convergentie en emergentie. En geven ons deze afbeelding om die levensdynamiek in flow te plaatsen.

Uit: Regenerative Leadership, the DNA of life-affirming 21st century organizations

We weten van de logica van het leven, van de natuur, dat diversiteit een levend systeem doet bloeien en het is divergentie (de verschillen en contrasten in de natuur, met andere woorden de diversiteit in de natuur) dat een levend systeem doet openen, creatief maakt, doet inpassen en aanpassen, verbindingen doet aangaan, doet ontwikkelen (expansion). 

Echter, deze creatieve, open, experimenterende kracht van de natuur heeft ook richting nodig, bundeling, gronding. Zonder focus raken we verward, de draad van ons verhaal kwijt en ten slotte onze natuur; datgene dat voor ons natuurlijk aanvoelt en waar we de meeste flow ervaren. Deze focus, bundeling, gronding, noemen we convergentie (contraction).

 

Wat is dan emergentie?

Emergentie is hoe het leven in jou tot uitdrukking komt in de buitenwereld. Alle levende systemen hebben een emergente kwaliteit en deze komt het beste boven drijven in een staat van flow. Daar waar de energieën van divergentie en convergentie elkaar kruisen. Je ervaart dan je natuur, datgene dat je geen moeite kost, datgene dat je energie geeft en datgene dat jij te brengen hebt in de wereld.

Wat emergentie echter nodig heeft om aan de oppervlakte te komen is levendigheid en groei van het levende systeem in jezelf en om je heen. Soms merken we dat we vooral aan het aanpassen zijn, aan het voldoen zijn aan verwachtingen. Dat we geen tijd nemen voor reflectie, voor gronding. Dat we buiten adem zijn. En dan is de levendigheid en groei ver te zoeken.

Ons levensverhaal ontwikkelt zich terwijl we leven. Emergentie is de sleutel waardoor complexe adaptieve systemen zoals het leven zich voltrekken. Het is ook waardoor we in staat zijn om onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden, veranderingen in ons levensverhaal te verwelkomen en er opnieuw richting aan te geven. 

Het antwoord op de vraag:

“Wat doe je met verhalen in de workshop Innerleadership en Storytelling?” is dat we samen bekijken welke divergente en convergente factoren er zijn in jouw levenswandel tot nu toe. Waar verhalen van flow te vertellen zijn en waar verhalen van stilstand en begrenzing te vertellen zijn. Daaruit voortvloeiend gaan we op zoek naar jouw emergente levensverhalen. Welke ervaringen heb je waarin je voelde dat het leven stroomde, dat je kon volgen en vertrouwen wat zich aandiende? Dat je levendigheid ervaarde in wat je aan het doen was? Dat je writersblock als sneeuw voor de zon verdween?

Op 3 en 4 november gaan we hiermee aan de slag op een zeer levendige en natuurlijke plek in Nederland: ‘Plek onder de Bomen’ in Putten. De levendigheid in de buitenwereld is geregeld en naar de levendigheid van binnen gaan we op zoek. Klik hier om meer te weten over de workshop.